Elektrische onkruidbestrijding met XPower

Onkruidbestrijding in de landbouw is geen sinecure. Om ze te laten slagen, dienen landbouwers of loonwerkers voortdurend te schakelen. Zowel mechanische als chemische onkruidbestrijding kennen hun complicaties en doen de vraag rijzen naar nieuwe methodes om onkruid te verwijderen. Elektrische onkruidbestrijding biedt daar een antwoord op. Ontdek de elektroherbicide XPower van AGXTEND bij Huis Vallaey.

Elektrische onkruidbestrijding, de toekomst van de landbouw

Elektrische onkruidbestrijding maakt gebruik van elektriciteit met een hoog voltage en elektrofysische engineering. De gerichte toediening van de elektrische energie vernietigt zowel het chlorofyl als het water- en voedingssysteem tot in de wortels. Het groene bladpigment kan vervolgens geen geabsorbeerde lichtenergie uitstralen en vernietigt zichzelf. De plant sterft binnen de seconde af, veel sneller dan bij schoffelen of chemische onkruidbestrijding.

Elektrische onkruidbestrijding met XPower

Elektrische onkruidbestrijding vs. chemische onkruidbestrijding

In de 20e eeuw was chemische onkruidbestrijding alomtegenwoordig. Het kende een groot succes vanwege de lage kosten en de hoge opbrengsten. Vandaag de dag leggen tal van studies de risico’s van het gebruik van herbiciden (en meer specifiek glyfosaat) bloot, wat de chemische onkruidbestrijding steeds minder populair maakt. Onkruidbestrijding met glyfosaat duurt trouwens minstens een paar uren vooraleer het goed doorgedrongen is in de gewassen.

Daarbovenop blijkt dat almaar meer gewassen biologische resistentie vertonen tegen chemicaliën. Chemische onkruidbestrijding is dus niet enkel slecht voor de gezondheid en het milieu, het blijkt ook steeds minder effectief te zijn.

Elektrische onkruidbestrijding vs. mechanische onkruidbestrijding

Vóór de opmars van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen was mechanische onkruidbestrijding de meest gebruikte methode om onkruid te verwijderen. Hiervoor werden werktuigen, machines en gereedschappen ingezet, zoals de wiedeg, schoffelmachine of vingereg. De voordelen van mechanische onkruidbestrijding komen overeen met elektrische onkruidbestrijding. Zo vertoont het onkruid geen resistentie bij mechanische bestrijding, wordt het oppervlakte- en grondwater niet verontreinigd door chemische middelen en blijft de biodiversiteit van het perceel en de omgeving optimaal.

Mechanische onkruidbestrijding kent echter wel enkele beperkingen:

 • Klein onkruid is veel makkelijker te verwijderen dan groot onkruid.
 • Grondvochtigheid en weersomstandigheden beïnvloeden de effectiviteit van de bewerkingen.
 • Er is een grondige voorbereiding vereist: de rijbreedte moet constant zijn en de grond moet schoon en vrij zijn van keien, snoeiafval en obstakels.
Elektrische onkruidbestrijding met XPower
Elektrische onkruidbestrijding met XPower
Elektrische onkruidbestrijding met XPower
Elektrische onkruidbestrijding met XPower

Elektrische onkruidbestrijding met de elektroherbicide XPower van AGXTEND

XPower is een machine van AGXTEND, een precisielandbouwmerk met exclusieve landbouwoplossingen voor een hogere productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. De XPower-machine is beschikbaar bij alle New Holland-dealers, ook bij hoofdverdeler Huis Vallaey.

De werkwijze van de XPower-machine

De hoogspanningselektriciteit wordt opgewekt door een generator en stroomt via een applicator door de planten en tot in de bodem en wordt afgesloten met een tweede applicator. De hoeveelheid energie die hiervoor nodig is, hangt af van het type plant.

Het resultaat:

 • De elektriciteit beschadigt het chlorofyl in de planten.
 • Ze vernietigt grotendeels de cellen, waardoor ze afsterven.
 • Ze verhindert de watertoevoer door de vaatbundels.
 • De planten drogen uiteindelijk uit en sterven af op een systemische manier.

De voordelen van de XPower-machine

Waarom is elektrische onkruidbestrijding met XPower zo interessant?

 • veilig in gebruik
 • diepe werking tot in de wortels
 • snelle techniek
 • langdurig effect
 • van toepassing op alle soorten gewassen
 • altijd inzetbaar, overdag en ’s nachts en bij alle weersomstandigheden
 • geen resistentie door planten
 • maximaal bodembehoud
 • geen chemische overblijfselen in de planten

Elektrische onkruidbestrijding en precisielandbouw

Elektrische onkruidbestrijding met de XPower maakt een onderdeel uit van precisielandbouw. In combinatie met gps-systemen, sensoren op de grond, computers en robotisering gaat de machine uiterst nauwkeurig te werk. Dat komt zowel de productiviteit, gewasopbrengst als tijdsbesteding ten goede.

Kom meer te weten over onze precisielandbouwoplossingen

Elektrische onkruidbestrijding met XPower
Elektrische onkruidbestrijding met XPower
Elektrische onkruidbestrijding met XPower
Elektrische onkruidbestrijding met XPower

Overtuigd van elektrische onkruidbestrijding?

Draag als landbouwer of loonwerker ook uw steentje bij en kies voor de milieuvriendelijke elektroherbicide XPower, verkrijgbaar bij Huis Vallaey. Kom langs of bel ons op voor meer informatie.

Contacteer ons

Elektrische onkruidbestrijding met XPower

Hebt u interesse in een van onze producten of diensten?

Kom langs in onze groothandel en laat u uitgebreid adviseren over onze landbouwmachines, tractoren en onderdelen.

Contacteer ons